Bildbeskrivning

Valpkurs / Nybörjarkurs
Våra Valpkurser är på 6 kurstillfällen.

Vi jobbar med sk.” Mjuka metoder ”, med tanken på att – det ska vara roligt att lyda.

Vi träffas 1 gång/vecka och jobbar med hundarna 1 tim./gång. Vid ett av kurstillfällena kommer vi att ha ett föredrag som handlar bl.a. om– hur man uppnår ett bra förhållande till hunden, ledarskap, m.m. Kursen är väl genomarbetad och fungerar bra. Vi lär in 14 moment, och framförallt jobbar vi mycket med vårt ledarskap. Ledarskapet är en viktig del av vardagslydnaden bl.a. för att hunden ska föredra att vara hos dig, istället för att ex. springa till andra hundar eller människor.

Kursen är lämplig för valpar från12 veckors ålder – upp till vuxna hundar, som inte gått kurs förut. Vi rekommenderar att valpar startar så nära 12 veckors ålder som möjligt.

Vi jobbar 2 st. välutbildade instruktörer på varje kurs, båda med stor vana att jobba med hundar, och kursverksamhet, detta bidrar till att kurserna fungerar, och att man uppnår ett bra resultat med sin hund. Våra kurser hålls inomhus i vår lokal i Utby.

Vi jobbar i grupper med högst 10 st. hundar i varje grupp.

Hela familjen är alltid välkommen på kursen.

 

Unghundskurs / Vardagslydnad 

Kursen som är en fortsättning på Valpkursen är lämplig för hundar från ca. 5 månaders ålder, till vuxna hundar.
Unghundskursen strävar i att ta tag i de svårigheter som ofta kommer då valparna blir lite äldre, och därmed mer självständiga.
På kursen inriktar vi oss på att framför allt ta tag i de mer vardagliga situationerna, och jobbar inte så mycket med moment. Promenera i koppel utan att dra, komma på inkallning, låta bli att springa till andra hundar på promenaden, vara lyhörd mot husse/Matte.
Det är också en kurs som strävar emot att man som husse/matte ska kunna ”förstå”, och motivera sin hund, samt vara en bra ledare.
Kursen består av 6 st. kurstillfällen på 1 tim./gång, 5 gånger praktiska övningar, och 1 tillfälle med föredrag.
Förkunskaper/krav – hunden får ej vara aggressiv mot andra hundar, eller människor. Samt helst kunna lite ”ligg kvar” .
Våra kurser hålls i vår lokal i Utby.
Vi jobbar i grupper med 10 st. hundar i varje grupp, och 2 st. instruktörer.
Hela familjen är alltid välkommen på kursen.


Lydnad Intro.

Våra Lydnad Intro kurser är på 6 kurstillfällen.
Vi träffas 1 gång/vecka och jobbar med hundarna 1 tim./gång.
Kursen kräver dock de förkunskaper som motsvarar den nivå man uppnår då man tränat vidare på de moment som lärts in på våra Valpkurser. Hunden bör kunna ”u-svängen” vid inkallning, vara van att jobba med kontakt, kunna lite ”ligg kvar”, samt vara van att vara lös bland andra hundar, helst utan att störa dessa.
Övriga krav – att hunden ej är aggressiv mot andra hundar, eller människor.
Kursen är förberedande för tävlingslydnad.
Vi jobbar bl.a. med fotgående, platsliggning i grupp med störning, och andra diciplinkrävande övningar.
Vi som jobbar är utbildade instruktörer, med stor vana att jobba med hundar och kursverksamhet.
Denna kursen hålls i vår lokal i Utby.
Vi jobbar i grupper med 10 st. hundar i varje grupp.

 

Tävlingslydnad Startklass.

Våra Startklasskursen är på 8 st. kurstillfällen.

Vi träffas 1 gång/veckan, och jobbar med hundarna ca.1 tim./gång.

Vi tränar in de moment som ingår i Lydnad startklass.Vi jobbar i grupper med högst 8 hundar i varje kurs.Vi försöker också att besöka ett tävlingstillfälle på någon brukshundsklubb under kursens gång.


Tävlingslydnad Lydnadsklass 1

Våra Lydnad 1. kurser är på 8 kurstillfällen.
Vi träffas 1 gång/vecka och jobbar med hundarna, ca.1 tim./gång.
Krav – Att hunden obehindrat kan jobba lös tillsammans med andra hundar. - ska kunna platsliggning tillsammans med andra hundar. - kan u-sväng, eller liknande vid inkallning. - är insatt i fotgående. - inte är aggressiv mot andra hundar, eller människor. - har en god allmänlydnad.
På kursen jobbar vi in samtliga moment som ingår i Lydnadsklass 1.

Vi pratar om tävlingsregler, och tävlingsordning.
Vi som jobbar är utbildade instruktörer, med stor vana att jobba med hundar och kursverksamhet. Vi är själva aktiva inom lydnad med bla. 3 st. hundar i Lydnadsklass Elit.
Våra kurser hålls i vår lokal i Utby & på Kviberg.( På Kviberg utomhus.)


Tävlingslydnad 2-3

Våra Tävlingslydnad 2-3. kurser är på 8 kurstillfällen.
Vi träffas 1 gång/vecka och jobbar med hundarna, ca.1 tim./gång.
Krav – Att hunden obehindrat kan jobba lös tillsammans med andra hundar. - inte är aggressiv mot andra hundar, eller människor. - har en god allmänlydnad. - Hunden ska kunna de moment som ingår i Lydnadsklass 1.
På kursen jobbar vi in valda moment som ingår i Lydnadsklass 2 - 3.
Vi som jobbar är utbildade instruktörer, med stor vana att jobba med hundar och kursverksamhet. Vi är själva aktiva inom lydnad med bla. 3 st. hundar i Lydnadsklass Elit.
Våra kurser hålls i vår lokal i Utby & på Kviberg.( På Kviberg utomhus.)

Kursen finns i 2 steg, steg 1. och steg 2.


Agility
Kursen finns i två steg.

Agility 1. Nybörjare – Vi lär hundarna de första stegen i Agility. Hopp, Tunnlar, Slalom, Däck, m.m. Vi jobbar också med att få hund, och förare att kunna förstå varandra, tränar att skicka hundarna, framåt, höger, vänster, och jobbar grunder med ”kontaktfält”.
Agility 2. Fortsättning – Lägger till Balanshinder, och jobbar mycket med ”handling”.
Krav för att medverka på våra kurser - Vi tar inte emot några stora aggressiva hundar på någon av våra kurser, detta pga.respekt till övriga hundar, och hundägare, samt allas trivsel.
Vi jobbar 2 st. välutbildade instruktörer på varje kurstillfälle, båda med stor vana att jobba med hundar, och kursverksamhet, detta bidrar till att kurserna fungerar, och att man uppnår ett bra resultat med sin hund.
Våra Nybörjarkurser (Agility 1 )kurser hålls i vår lokal i Utby, Göteborg.
Fortsättningskurserna hålls vår, sommar, och höst utomhus, i anslutning till lokalen.
Hela familjen är alltid välkommen på kursen.

 


Hundmöteskurs 

Detta är en gå i koppel kurs, som riktar sig mot hundar som inte kan gå fint i koppel, och som störs, eller gör utfall mot andra hundar på promenaderna.

På den här kursen jobbar vi med att få hundarna att kunna gå fint i koppel förbi andra hundar, utan att bli störd, eller störa dessa.

Kursen har max. 4 stycken deltagande hundar, och består av 1 kurstillfälle på ca. 2,5 timmar.

Vi jobbar både inomhus, och utomhus, och vi är 2 st.erfarna ledare på kursen.


Privatträning

Då man upplever att man har någon form av problem med sin hund, har vi också Privatträning med hembesök.

Vi kommer då 1 - 2 instruktörer hem till er. Vi hjälper till att lösa era problem på plats, med hunden.